piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs

Vasaras saulgrieži


Jāņu nakts esot brīnumu nakts, bet patīkamus brīnumus radīt ir mūsu pašu spēkos. 
/// BALEX METAL Vidzeme novēl visiem priecīgus, mierīgus, siltus un skaistus šos svētkus!